×

توجه

کاربر گرامی توجه فرمایید که هر شخص با یک نام کاربری صرفا مجاز به ثبت نام یک نفر می باشد.
زمان برگزاری آزمون کتبی روزهای پنجشنبه از ساعت 14 الی 17 و آزمون شفاهی از ساعت 11 الی 13.10 در همان روز می باشد. زمان برگزاری آزمون کتبی روزهای جمعه از ساعت 9 الی 12 و آزمون شفاهی از ساعت 12.20 الی 14.30 در همان روز می باشد.
محل برگزاری آزمون کتبی و شفاهی : تهران، بلوار اصلی سعادت آباد، خیابان ٣۵ شرقی (صراف نژاد)، پلاک ٢٠ - تلفن: ٨٨۶٨٣٧١۵ - ٨٨۶٨۶٩٧٢
×

پیام

لطفا توجه فرمایید امکان جابجایی و کنسلی بعد از ثبت نام قطعی وجود ندارد.
تاریخ برگزاری کد آزمون نوع آزمون زمان برگزاری آزمون شفاهی محل برگزاری ظرفیت کل ظرفیت مانده قیمت (ریال) وضعیت ثبت نام
پنج شنبه, 12 مهر 1397 E آکادمیک 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 0 780000
پنج شنبه, 12 مهر 1397 E جنرال 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 13 مهر 1397 E آکادمیک 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 13 مهر 1397 E جنرال 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
پنج شنبه, 19 مهر 1397 F آکادمیک 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 0 780000
پنج شنبه, 19 مهر 1397 F جنرال 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 20 مهر 1397 F جنرال 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 20 مهر 1397 F آکادمیک 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
پنج شنبه, 26 مهر 1397 G آکادمیک 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 0 780000
پنج شنبه, 26 مهر 1397 G جنرال 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 27 مهر 1397 G آکادمیک 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 27 مهر 1397 G جنرال 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
پنج شنبه, 03 آبان 1397 H جنرال 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 0 780000
پنج شنبه, 03 آبان 1397 H آکادمیک 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 04 آبان 1397 H آکادمیک 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 04 آبان 1397 H جنرال 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
پنج شنبه, 10 آبان 1397 I آکادمیک 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 0 780000
پنج شنبه, 10 آبان 1397 I جنرال 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 11 آبان 1397 I جنرال 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 11 آبان 1397 I آکادمیک 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 18 آبان 1397 A آکادمیک 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 18 آبان 1397 A جنرال 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
پنج شنبه, 24 آبان 1397 B آکادمیک 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 0 780000
پنج شنبه, 24 آبان 1397 B جنرال 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 25 آبان 1397 B جنرال 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 25 آبان 1397 B آکادمیک 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
پنج شنبه, 01 آذر 1397 C آکادمیک 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 0 780000
پنج شنبه, 01 آذر 1397 C جنرال 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 02 آذر 1397 C آکادمیک 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
جمعه, 02 آذر 1397 C جنرال 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 0 780000
پنج شنبه, 08 آذر 1397 D جنرال 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 22 780000
پنج شنبه, 08 آذر 1397 D آکادمیک 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 22 780000
جمعه, 09 آذر 1397 D آکادمیک 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 17 780000
جمعه, 09 آذر 1397 D جنرال 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 17 780000
پنج شنبه, 15 آذر 1397 E آکادمیک 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 49 780000
پنج شنبه, 15 آذر 1397 E جنرال 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 49 780000
جمعه, 16 آذر 1397 E جنرال 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 24 780000
جمعه, 16 آذر 1397 E آکادمیک 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 24 780000
پنج شنبه, 22 آذر 1397 F آکادمیک 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 49 780000
پنج شنبه, 22 آذر 1397 F جنرال 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 49 780000
جمعه, 23 آذر 1397 F آکادمیک 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 48 780000
جمعه, 23 آذر 1397 F جنرال 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 48 780000
پنج شنبه, 29 آذر 1397 G جنرال 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 52 780000
پنج شنبه, 29 آذر 1397 G آکادمیک 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 52 780000
جمعه, 30 آذر 1397 G آکادمیک 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 52 780000
جمعه, 30 آذر 1397 G جنرال 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 52 780000
پنج شنبه, 06 دی 1397 H آکادمیک 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 50 780000
پنج شنبه, 06 دی 1397 H جنرال 14:00 الی 17:00 سعادت آباد 70 50 780000
جمعه, 07 دی 1397 H آکادمیک 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 51 780000
جمعه, 07 دی 1397 H جنرال 9:00 الی 12:00 سعادت آباد 70 51 780000

Please publish modules in offcanvas position.