بیان برتری عزیز، به سامانه ثبت نام بیان برتر خوش آمدید.

توجه: لازم به ذکر است، کد ملی شما، کد ورود به دش بورد شخصی شما و دریافت نتیجه و مقایسه آزمون های شما میباشد. پس لازم است در صحیح وارد کردن آن دقت فرمایید.

اطلاعات شخصی
لطفا کد ملی خود را به صورت صحیح وارد نمایید

لطفا نام خود را وارد نمایید.

لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

لطفا یک ایمیل معتبر وارد نمایید

لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید

لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید

لطفا محدوده منزل خود را وارد نمایید

لطفا جنسیت خود را انتخاب نمایید.

تاریخ تولد خود را وارد نمایید.

اطلاعات تحصیلی و کاری
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید

Invalid Input

لطفا محدوده محل کار خود را وارد نمایید

هدف نهایی کشور مقصد
Invalid Input

طریقه آشنایی شما با مرکز بیان برتر
Invalid Input

کد امنیتی
کد امنیتی را به صورت صحیح وارد نمایید